O czasopiśmie | Studia Interkulturowe | Kolegium Redakcyjne | Dla Autorów | Procedura recenzowania | On-line | Kontakt

Adres Redakcji:

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Szturmowa 4, pokój 220
02-678 Warszawa

tel. 22 55-34-229
e-mail: jkozbial@uw.edu.pl; jm.kozlowska@uw.edu.pl