O czasopiśmie | Studia Interkulturowe | Kolegium Redakcyjne | Dla Autorów | Procedura recenzowania | On-line | Kontakt

Kolegium Redakcyjne:
Robert Boroch, Katarzyna Bortnowska, Elena Janchuk, Joanna Kozłowska (sekretarz redakcji), Jan Koźbiał (redaktor naczelny), Olga Lesicka, Justyna Szlachta-Misztal

Rada Redakcyjna:
Madina Aleksejewa, Aleksander Barszczewski, Magdalena Dąbrowska, Joanna Getka, Jerzy Grzybowski, Erik Jekabsons, Stefan H. Kaszyński, Andriej Moskwin, Rolf-Dieter Kluge, Juraj Marusiak,Wanda K. Roman, Anatol Wialiki